ทำเลที่สนใจ
 

 

(กรุณาเลือกโครงการ เพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียนผู้สนใจ)

หมายเหตุ การติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อทำสัญญาจะทำการเรียกตามลำดับผู้ลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนซ้ำระบบจะยึดลำดับการจองครั้งล่าสุดเท่านั้น ส่วนการจองครั้งก่อนหน้าทั้งหมดจะถูกยกเลิก


* เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ ปุ่มด้านล่าง

สอบถามข้อมูลสถานะการลงทะเบียนของท่านที่นี่